Categories – Mục lục

Để tiện cho việc lưu trữ và tìm kiếm các bài viết trong blog, mình mạn phép tóm tắt tất cả các bài viết thành 1 thư mục như sau

For easier storing as well as searching purpose, I’d like to summarise all my posts as following

Updated 03/05/2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s